RPH MINGGU 32-34(GEOGRAFI T.2)

MINGGU:32

TARIKH:01/09/2008

KELAS: 2J

MASA:12:30-1:30

TAJUK:Kesan perkembangan sistem pengangkutan dan perhubungan terhadap alam sekitar

HASIL PEMBELAJARAN:Memahami kesan perkembangan pengangkutan dan perhubungan

terhadap alam sekitar

ARAS 2

1.Menjelaskan dengan contoh kesan perkembangan pengangkutan

dan perhubungan terhadap alam sekitar Negara Malaysia

NILAI MURNI:Mencintai Negara Malaysia

PENDEKATAN:Sebab dan akibat

ABM:Buku teks dan rajah

REFLEKSI:P&P Berjaya

MINGGU:32

TARIKH:01/09/2008

KELAS: 2E

MASA:3:45-4:45

TAJUK:Kesan perkembangan sistem pengangkutan dan perhubungan terhadap alam sekitar

HASIL PEMBELAJARAN:Memahami kesan perkembangan pengangkutan dan perhubungan

terhadap alam sekitar

ARAS 2

1.Menjelaskan dengan contoh kesan perkembangan pengangkutan

dan perhubungan terhadap alam sekitar Negara Malaysia

NILAI MURNI:Mencintai Negara Malaysia

PENDEKATAN:Sebab dan akibat

ABM:Buku teks dan rajah

REFLEKSI:P&P berjaya

MINGGU:32

TARIKH:02/09/2008

KELAS: 2E

MASA:2:00-2:30

TAJUK:Kesan perkembangan sistem pengangkutan dan perhubungan terhadap alam sekitar

HASIL PEMBELAJARAN:Memahami kesan perkembangan pengangkutan dan perhubungan

terhadap alam sekitar

ARAS 2

1.Menjelaskan dengan contoh kesan perkembangan pengangkutan

dan perhubungan terhadap alam sekitar Negara Malaysia

NILAI MURNI:Mencintai Negara Malaysia

PENDEKATAN:Sebab dan akibat

ABM:Buku teks dan rajah

REFLEKSI:P&P berjaya

MINGGU:32

TARIKH:03/09/2008

KELAS: 2J

MASA:12:30-1:30

TAJUK:Kesan perkembangan sistem pengangkutan dan perhubungan terhadap alam sekitar

HASIL PEMBELAJARAN:Memahami kesan perkembangan pengangkutan dan perhubungan

terhadap alam sekitar

ARAS 2

2.Menghuraikan contoh langkah-langkah mengurangkan kesan negatif

Perkembanganpengangkutan dan perhubungan ke atas alam sekitar

NILAI MURNI:Mencintai Negara Malaysia

PENDEKATAN:Sebab dan akibat

ABM:Buku teks dan rajah

REFLEKSI:P&P Berjaya

MINGGU:32

TARIKH:05/09/2008

KELAS: 2E

MASA:2:55-3:20

TAJUK:Kesan perkembangan sistem pengangkutan dan perhubungan terhadap alam sekitar

HASIL PEMBELAJARAN:Memahami kesan perkembangan pengangkutan dan perhubungan

terhadap alam sekitar

ARAS 2

2.Menghuraikan contoh langkah-langkah mengurangkan kesan negatif

Perkembanganpengangkutan dan perhubungan ke atas alam sekitar

NILAI MURNI:Mencintai Negara Malaysia

PENDEKATAN:Sebab dan akibat

ABM:Buku teks dan rajah

REFLEKSI:P&P berjaya

MINGGU:33

TARIKH:08/09/2008

KELAS: 2J

MASA:12:30-1:30

REFLEKSI:Ujian sedang dijalankan

MINGGU:33

TARIKH:08/09/2008

KELAS: 2E

MASA:3:45-4:45

REFLEKSI:Ujian sedang dijalankan

MINGGU:33

TARIKH:09/09/2008

KELAS: 2E

MASA:2:00-2:30

TAJUK:Kesan perkembangan sistem pengangkutan dan perhubungan terhadap alam sekitar

HASIL PEMBELAJARAN:

NILAI MURNI:Mencintai Negara Malaysia

PENDEKATAN:

ABM:Buku teks dan rajah

REFLEKSI:P&P berjaya

MINGGU 34

TARIKH:15/09/2008

KELAS:2J

MASA:12:30-1:30

TAJUK:Kesan perkembangan sistem pengangkutan dan perhubungan terhadap alam sekitar

NILAI MURNI:Mencintai Negara Malaysia

PENDEKATAN:sebab dan akibat

ABM:Buku Teks

Refleksi:P&P berjaya

MINGGU 34

TARIKH:15/09/2008

KELAS:2E

MASA:3:45-4:45

TAJUK:Kesan perkembangan sistem pengangkutan dan perhubungan terhadap alam sekitar

NILAI MURNI:Mencintai Negara Malaysia

PENDEKATAN:sebab dan akibat

ABM:Buku Teks

Refleksi:P&P berjaya

MINGGU 34

TARIKH:16/09/2008

KELAS:2E

MASA:2:00-2:30

TAJUK:Kesan perkembangan sistem pengangkutan dan perhubungan terhadap alam sekitar

NILAI MURNI:Mencintai Negara Malaysia

PENDEKATAN:sebab dan akibat

ABM:Buku Teks

Refleksi:P&P berjaya

MINGGU 34

TARIKH:17/09/2008

KELAS:2J

MASA:12:30-1:30

TAJUK:Kesan perkembangan sistem pengangkutan dan perhubungan terhadap alam sekitar

NILAI MURNI:Mencintai Negara Malaysia

PENDEKATAN:sebab dan akibat

ABM:Buku Teks

Refleksi:

MINGGU 34

TARIKH:19/09/2008

KELAS:2E

MASA:2:50-3:20

TAJUK:Kesan perkembangan sistem pengangkutan dan perhubungan terhadap alam sekitar

NILAI MURNI:Mencintai Negara Malaysia

PENDEKATAN:sebab dan akibat

ABM:Buku Teks

Refleksi:

Advertisements

RPH MINGGU 32-34(PJK T.2)

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN TINGKATAN 2

MINGGU

32

TARIKH

02/09/2008

KELAS

1G

MASA

2:45-3:45

TAJUK

UJIAN SEGAK

SUBTAJUK

UKURAN INDEKS JISIM BADAN

REFLEKSI

Hanya dapat dilaksanakan untuk beberapa orang pelajar saja.Selebihnya diteruskan ke minggu hadapan(P&P berjaya)

MINGGU

32

TARIKH

03/09/2008

KELAS

2E

MASA

4:15-5:15

TAJUK

UJIAN SEGAK

SUBTAJUK

UKURAN INDEKS JISIM BADAN

REFLEKSI

Hanya dapat dilaksanakan untuk beberapa orang pelajar saja.Selebihnya diteruskan ke minggu hadapan(P&P berjaya)

MINGGU

32

TARIKH

04/09/2008

KELAS

2B

MASA

2:45-3:45

TAJUK

UJIAN SEGAK

SUBTAJUK

UKURAN INDEKS JISIM BADAN

REFLEKSI

Hanya dapat dilaksanakan untuk beberapa orang pelajar saja.Selebihnya diteruskan ke minggu hadapan(P&P berjaya)

MINGGU

32

TARIKH

04/09/2008

KELAS

2J

MASA

4:15-5:15

TAJUK

UJIAN SEGAK

SUBTAJUK

UKURAN INDEKS JISIM BADAN

REFLEKSI

Hanya dapat dilaksanakan untuk beberapa orang pelajar saja.Selebihnya diteruskan ke minggu hadapan(P&P berjaya)

MINGGU

32

TARIKH

05/09/2008

KELAS

2L

MASA

4:25-5:15

TAJUK

UJIAN SEGAK

SUBTAJUK

UKURAN INDEKS JISIM BADAN

REFLEKSI

Hanya dapat dilaksanakan untuk beberapa orang pelajar saja.Selebihnya diteruskan ke minggu hadapan(P&P berjaya)

MINGGU

33

TARIKH

09/09/2008

KELAS

2G

MASA

2:45-3:45

TAJUK

UJIAN SEGAK

SUBTAJUK

UKURAN INDEKS JISIM BADAN

REFLEKSI

P&P berjaya

MINGGU

33

TARIKH

10/09/2008

KELAS

2E

MASA

4:15-5:15

TAJUK

UJIAN SEGAK

SUBTAJUK

UKURAN INDEKS JISIM BADAN

REFLEKSI

P&P berjaya

MINGGU

33

TARIKH

11/09/2008

KELAS

2B

MASA

2:45-3:45

TAJUK

UJIAN SEGAK

SUBTAJUK

UKURAN INDEKS JISIM BADAN

REFLEKSI

P&P berjaya

MINGGU

33

TARIKH

11/09/2008

KELAS

2J

MASA

4:15-5:15

TAJUK

UJIAN SEGAK

SUBTAJUK

UKURAN INDEKS JISIM BADAN

REFLEKSI

P&P berjaya

MINGGU

33

TARIKH

12/09/2008

KELAS

2L

MASA

4:25-5:15

TAJUK

UJIAN SEGAK

SUBTAJUK

UKURAN INDEKS JISIM BADAN

REFLEKSI

P&P berjaya

MINGGU

34

TARIKH

16/09/2008

KELAS

2G

MASA

2:45-3:45

TAJUK

UJIAN SEGAK

SUBTAJUK

BATERI UJIAN FIZIKAL

i)naik turun bangku (3 minit) mengikut 96 detik seminit

ii)tekan tubi (1 minit)

iii)ringkuk tubi separa (1 minit) 50 detik seminit

iv)jangkauan melunjur

REFLEKSI

Hanya dapat dilaksanakan kepada beberapa orang pelajar saja.selebihnya dilanjutkan ke minggu hadapan

MINGGU

34

TARIKH

17/09/2008

KELAS

2E

MASA

4;15-5:15

TAJUK

UJIAN SEGAK

SUBTAJUK

BATERI UJIAN FIZIKAL

i)naik turun bangku (3 minit) mengikut 96 detik seminit

ii)tekan tubi (1 minit)

iii)ringkuk tubi separa (1 minit) 50 detik seminit

iv)jangkauan melunjur

REFLEKSI

MINGGU

34

TARIKH

18/09/2008

KELAS

2B

MASA

2:45-3:45

TAJUK

UJIAN SEGAK

SUBTAJUK

BATERI UJIAN FIZIKAL

i)naik turun bangku (3 minit) mengikut 96 detik seminit

ii)tekan tubi (1 minit)

iii)ringkuk tubi separa (1 minit) 50 detik seminit

iv)jangkauan melunjur

REFLEKSI

MINGGU

34

TARIKH

18/09/2008

KELAS

2J

MASA

4;15-5:15

TAJUK

UJIAN SEGAK

SUBTAJUK

BATERI UJIAN FIZIKAL

i)naik turun bangku (3 minit) mengikut 96 detik seminit

ii)tekan tubi (1 minit)

iii)ringkuk tubi separa (1 minit) 50 detik seminit

iv)jangkauan melunjur

REFLEKSI

MINGGU

34

TARIKH

19/09/2008

KELAS

2L

MASA

4:25-5:15

TAJUK

UJIAN SEGAK

SUBTAJUK

BATERI UJIAN FIZIKAL

i)naik turun bangku (3 minit) mengikut 96 detik seminit

ii)tekan tubi (1 minit)

iii)ringkuk tubi separa (1 minit) 50 detik seminit

iv)jangkauan melunjur

REFLEKSI

RPH MINGGU 32-34

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN TINGKATAN 1

MINGGU

32

TARIKH

02/09/2008

KELAS

1G

MASA

4:15-5:15

TAJUK

UJIAN SEGAK

SUBTAJUK

UKURAN INDEKS JISIM BADAN

REFLEKSI

Hanya dapat dilaksanakan untuk beberapa orang pelajar saja.Selebihnya diteruskan ke minggu hadapan(P&P berjaya)

MINGGU

32

TARIKH

03/09/2008

KELAS

1K

MASA

2:45-3:45

TAJUK

UJIAN SEGAK

SUBTAJUK

UKURAN INDEKS JISIM BADAN

REFLEKSI

Hanya dapat dilaksanakan untuk beberapa orang pelajar saja.Selebihnya diteruskan ke minggu hadapan(P&P berjaya)

MINGGU

32

TARIKH

03/09/2008

KELAS

1C

MASA

3:35-4:35

TAJUK

UJIAN SEGAK

SUBTAJUK

UKURAN INDEKS JISIM BADAN

REFLEKSI

Hanya dapat dilaksanakan untuk beberapa orang pelajar saja.Selebihnya diteruskan ke minggu hadapan(P&P berjaya)

MINGGU

33

TARIKH

09/09/2008

KELAS

1G

MASA

4:15-5:15

TAJUK

UJIAN SEGAK

SUBTAJUK

UKURAN INDEKS JISIM BADAN

REFLEKSI

P&P berjaya

MINGGU

33

TARIKH

10/09/2008

KELAS

1K

MASA

2:45-3:45

TAJUK

UJIAN SEGAK

SUBTAJUK

UKURAN INDEKS JISIM BADAN

REFLEKSI

P&P berjaya

MINGGU

33

TARIKH

12/09/2008

KELAS

1C

MASA

3:35-4:25

TAJUK

UJIAN SEGAK

SUBTAJUK

UKURAN INDEKS JISIM BADAN

REFLEKSI

P&P berjaya

MINGGU

34

TARIKH

16/09/2008

KELAS

1G

MASA

4:15-5:15

TAJUK

UJIAN SEGAK

SUBTAJUK

BATERI UJIAN FIZIKAL

i)naik turun bangku (3 minit) mengikut 96 detik seminit

ii)tekan tubi (1 minit)

iii)ringkuk tubi separa (1 minit) 50 detik seminit

iv)jangkauan melunjur

REFLEKSI

Hanya dapat dilaksanakan kepada beberapa orang pelajar saja.selebihnya dilanjutkan ke minggu hadapan

MINGGU

34

TARIKH

17/09/2008

KELAS

1K

MASA

2:45-3:45

TAJUK

UJIAN SEGAK

SUBTAJUK

BATERI UJIAN FIZIKAL

i)naik turun bangku (3 minit) mengikut 96 detik seminit

ii)tekan tubi (1 minit)

iii)ringkuk tubi separa (1 minit) 50 detik seminit

iv)jangkauan melunjur

REFLEKSI

MINGGU

34

TARIKH

17/09/2008

KELAS

1C

MASA

TAJUK

UJIAN SEGAK

SUBTAJUK

BATERI UJIAN FIZIKAL

i)naik turun bangku (3 minit) mengikut 96 detik seminit

ii)tekan tubi (1 minit)

iii)ringkuk tubi separa (1 minit) 50 detik seminit

iv)jangkauan melunjur

REFLEKSI